7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU

 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemelere ait Kanun ;

 12 Mart 2020 Tarih ve 31066 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

 İlgili Kanun ile yazımız ekinde belirtildiği şekilde düzenlemeler yapılmıştır.

 Üyelerimize önemle duyurulur.

EK