ADR/TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ

     Trafik Siciline tescilli ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan 2014 ve öncesi model yılına sahip eski taşıtlara, belirlenen takvime uygun olarak “Taşıt Durum Tespit Belgesi” alma zorunluluğu getirildiği, 01.07.2016 tarihinden itibaren 3 yılı aşkın bir zamandır bu işlemin gerçekleştirildiği, bu zaman zarfında piyasada bulunan tüm araçların kayıt altına alındığı belirtilmektedir.Ayrıca TSE  tarafından , uygulamanın kötüye kullanılmasına mahal vermemek için yeni yayımlanan yönetmelik kapsamında Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenleme işlemine 31 Aralık 2019 tarihinde son verilecektir.

     Bu uygulama kapsamında tüm eski araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgeleri almalarının zorunlu olduğu,31.12.2019 tarihinden itibaren belge düzenlemesine son verilecektir.

     Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.