AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN İDARİ YAPTIRIMLAR KONUSUNDAKİ YENİ UYGULAMASI

 

           Azerbaycan Cumhuriyeti’nde trafik kurallarını ihlal eden yabancı devletlere kayıtlı araçları kullanan yabancı uyrukluların ve vatansızların, uygulanan cezaları ödemeden ülkeye serbest şekilde giriş-çıkış yapmalarının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasının 17.1.7 maddesi gereğince, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde idari suç işlemiş yabancılar ve vatansızlar hakkında idari yaptırımlar uygulanıncaya kadar bu kişişerin Azerbaycan’dan çıkışlarının geçici olarak sınırlandırılacağı bildirilmektedir.

 

         Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.