E-BELGE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Sayın Üyemiz,

19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarih itibarıyla e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Müstahsil makbuzu uygulamalarına geçmeleri ve sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların, bu konuda özel olarak uygulamaya konulan “hal tipi” e-belgeyi kullanması ve hal tipi e-belgelerde o işleme dair HKS’ye yapılan bildirime ilişkin numarasının yazılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda ilimizde toptancı halinde ve dışında faaliyet gösteren tüccarların cezai müeyyideyle karşılaşılmaması için söz konusu uygulamaların dikkate alınmasını rica ederiz.