FIRIN İŞLETMELERİNDE ALINACAK TEDBİRLER

Belediye Başkanlığımızdan alınan 24.03.2020 Tarih ve 87059011-165.99-E.1201 Sayılı Yazıya İstinaden;

İl ve İlçelerde fırıncı esnafımızın uygulamalarına yönelik bazı tedbirler alınmıştır.

Konuya ilişkin Tarım Orman Bakanlığımızın genelgesi, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

EK