HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI ALINACAK TEDBİRLER

Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürlüğümüzden alınan 23.03.2020 Tarih ve 56756886-245-E.987631 Sayılı Yazıya İstinaden;

Hayvan Sağlığı,;Hayvan Hareketleri ve Hayvan Refahına ilişkin yazısı,yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.

EK