KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEME

Karayolu Taşıma Kanununa ilişkin yeni düzenlemeler, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

EK