KREDİ KEFALETİ KULLANAN İŞLETMELER

 

30 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 Sayılı Kararla “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe girmiştir.Söz konusu kararla birlikte yapılan değişiklikler arasında aşağıda ter verilenler önem arz etmektedir.

 

  • Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı AATUHK m. 22/A maddesi ve 5510 Sayılı Sosyal Ssigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90.maddesinin  6.fıkrası kapsamında aranacak koşullar düzenlemeden çıkarılmıştır.Ayrıca işletmelerin Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun bulunmamasına ilişkin koşul 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır.Bu sayede vergi ve prim borcu bulunan işletmeler de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurundsa bulunabileceklerdir.
  • Kararın 4.maddesinin 2.fıkrasının g bendinde yer bulan kredi limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre limitler 31.12.2020 tarihine kadar , KOBİ’ler için 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye; KOBİ dışında kalan yararlancılar için  200 milyon TL’den 350 milyon TL’ye arttırılmıştır.
  • Kararın 4.maddesinin 2.fıkrasının b bendinde yeralan limit 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Bu sayede sağlanan kefalet toplam bakiye tutarı iki katına çıkarılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.