SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR PAYI DAĞITIM İZNİNİN VERİLMEMESİ

Ticaret Bakanlığımızdan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü sebebi ile sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunmasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usül ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin “ 13/5’nci maddesine dayanılarak aşağıdaki duyurunun şirketlerimize yapılması istenilmiştir.Üyelerimize önemle duyurulur.

 

“ kamunun iştirqaki olan şirketler hariç olmak üzere , sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ni aşmaması ile yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…”