TARIM KESİMİ İŞÇİLERİN PANDEMİYE KARŞI KORUNMASI

Mevsimlik İşçileirmiz başta olmak züere tarım kesiminde ve tarımsal üretimde çalışan işçilerimizin pandemiye karşı korunması hususunda , yazımız ekindeki önlemlerin alınması uygun görülmüştür.

EK