TİCARET BAKANLIĞINDAN;

           Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı Terminal B’nin ihtiyaçları için mobilya ve ekipman alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı ve ihale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansının web portalı (https://www.ejn.gov.ba/Annoumcement/Search) üzerinden takip edilebileceği belirtilmektedir.

 

          Anılan web portalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının akabinde 246-1-1-146-3-33/20 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği ve ihale dokümanlarının alınabileceği son tarihin 23/03/2020 olduğu belirtilmiştir.

 

         Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.