TURİZM AMAÇLI KAMU TAŞINMAZLARININ TAHSİS ŞARTNAMESİ

     Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan TOBB’a intikal eden E.845291 sayılı; üzerlerinde       turizm amaçlı yatırım yapmak amacı ile Bakanlık tarafından yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin “ Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1 ” yazısı, yazımız ekinde biliglerinize sunulmuştur.

 

       Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.

 

EK