Faaliyet Belgesi

Oda Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) İşlemleri;

  • Sözlü talep edilir.

  • Ayrıca, ihaleden men yasağı olmadığına dair, ortağın veya Yönetim Kurulu üyesinin adına, şirket sermayesini gösterir belge.

  • Müracaat Yeri Susurluk Ticaret Odasıdir.