HEDEFLERİMİZ

Category: Hakkımızda Hits: 16453

01.Üyelerimizden gelen fuar,eğitim,toplantı,seminer,konferans taleplerini değerlendirerek bütçe koşulları dahilinde %75 oranında cevap verebilmek,organizasyonlar düzenlemek,

02.Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,tespit edilen bu konularda hizmet içi ve hizmet dışı eğitim planlamalarını mevzuat çerçevesinde yapmak,planlanan bu eğitimlere bütçe koşulları dahilinde %75 oranında cevap verebilmek,

03.Üyelerin iletişim bilgilerinin(Adres,Tel,Fax,Web,E-Mail vb.)güncel tutulması,eksikliklerinin giderilmesi,üyenin odaya,odanın üyeye iletişim eksikliklerinin %75 oranında giderilmesi,duyurularda(eğitim,toplantı,seminer,konferans,faaliyetler,mevzuat,duyuruları,organizasyonlar vb.) üyeye minimum %75 oranında ulaşımın sağlanması,

04.Üyelerden gelen yazılı,sözlü hizmet taleplerine mevzuat çerçevesinde etkili,çabuk ve süratli olarak yazılı ve sözlü olarak cevap verebilmek,üyenin sorunlarına minimum %75 oranında çözüm sağlamak,hizmet binamızın fiziki şartlarının üyelerin kullanımı sırasında ihtiyaçlarına minimum  %75 oranında cevap verebilecek çalışmaları sağlamak,personelin fiziki ve mali sorunlarını ve çalışma ortamını minimum %75 oranında(bütçe şartları içerisinde) iyileştirme yaparak verimliliklerini arttırmak;

05.Anketler vasıtası ile üyenin ve kamuoyunun taleplerini almak,bu talepleri değerlendirmek,eksiklikleri bütçe şartları çerçevesinde %75 oranında gidermek ve iyileştirmek,personelin ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerinin yapılarak taleplere cevap verebilecek duruma getirmek,imkanları sağlamak,üyenin ve kamuoyunun kurumdan ve personelden minimum %75 oranında memnuniyetinin sağlanması,

06.Kurumumuzun ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve satın alınması sırasında(mal ve hizmet),alınan mal ve hizmetin temin edileceği tedarikçilerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi,kapasitelerinin tespit edilmesi,mal ve hizmet sunumlarındaki teslim süreleri,fiyatlandırma politikalarının değerlendirilmesi,kurumumuza kaliteli mal ve hizmet alımında minimum %75 oranında başarı sağlanması,

07.Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak; bu eserlerle yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak,

08.Susurluk'un,Balıkesir'in ve Türkiye'nin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak,

09.Ülke çıkarlarını,üye çıkarlarının önünde tutmak,

10.Oda üyeliğini cazip kılmak, saygınlığını korumak; Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek,

11.Odayı, Üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,

12.Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.