YAPILANDIRMA BAŞVURULARI

      17 Kasım 2020 Tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren , 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4.Maddesinin 6.fıkrasının a bendi gereği ;

      Odamız üyelerinin 31.08.2020 Tarihine kadar olan tüm aidat borçlarını peşin veya taksitli olarak yapılandırma başvurularını yapabilmeleri için müracaatlar başlamış olup,başvurular 31 Ocak 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar odamıza şahsen gelerek veya üyelik sisteminden online olarak yapılandırma başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

     Yapılandırmaya başvuracak üyelerimiz, borçlarını peşin ve/veya 6 taksitte yapabileceklerdir.

     Beliritlen dönemlere ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

     Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz;

  1. Yapılandırma başvuru dilekçesini doldurarak odamıza şahsen,
  2. 08.12.2020 tarihinden itibaren

https://ebelge.tobb.org.tr veya

https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) – Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkini kullanarak yapabileceklerdir.

     Başvurularda yapılandırma kapsamında taksit talep etmek isteyen üyelerimizin taksit seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.

    Şahsen yapılacak başvurular için doldurulacak Yapılandırma Başvuru Dilekçesi için Ek’i tıklayınız.

Ek : Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

Üyelerimize  ve üye kooperatiflerimize önemle duyurulur.