YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER,HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEME DESTEĞİ

  2015 yılı ürünü yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek) Fark Ödemesi Desteğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Destekleme Başvuruları için Üreticilerden Komisyonca İstenen Belgeler :

  1.Başvuru Dilekçesi            (Ek-3)

  2.Destekleme Talep Formu (Ek-4)

  3.Alım – Satım Belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura) ve borsa tescil beyannamesi

  4.Kütlü pamuk ve soya fasulyesinde ilave sertifikalı tohum desteği kullanımından yararlanmak isteyen üreticilerden adına düzenlenmiş 2015 yılına ait varsa sertifikalı tohumluk faturasının aslı ile tohumluk sertifika belgesi

  Fark Ödemesi Desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 01.10.2015

  Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi,Kanola,Aspir için son başvuru tarihi   01.04.2016

  Dane Mısır,Buğday,Arpa,Çavda,Tritikale,Yulaf,Çeltik,Kuru Fasulye,Nohut ve Mercimek için

Fatura Başlangıç Tarihi 01.05.2015,son başvuru tarihi 29.04.2016

  Zeytinyağı için tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 03.06.2016,ancak bu saatten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım-satım belgelerinin son teslim tarihi 30.09.2016’dır.

  2015 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ilan edilen süre içerisinde yaptırmayanlar ve Çiftçi Kayıt Sisteminde 2015 yılında özlük,ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar desteklemeden yararlanamayacaklardır.

   Üreticilerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.