BÖLGESEL YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRME PROJESİ

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 5889

              BÖLGESEL YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRME PROJESİ

     2010 yılı AB-Türkiye Mali İşbirliği programlaması kapsamında,AB finansman desteği ve ülkemiz eş finansmanı ile uygulanmakta olan Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi başlatıldığı bildirilmektedir.Dünya Bankası’nın yürütücü kuruluş olarak yer alacağı proje kapsamında 81 ilde toplam 6000 firmaya ihale yöntemi ile belirlenmiş üç araştırma şirketi tarafından anket uygulanacağı,anketle firmalara,altyapı ve hizmetler,satış ve tedarik,rekabet,yenilik,kapasite,yatırım yeri ve izinler,finansman, istihdam gibi konular hakkında sorular sorulacaktır

  Sözkonusu işletme anketi Dünya Bankası tarafından geliştirilmiş,T.C.Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,T.C.Ekonomi Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı,Türkiye İstatistik Kurumu,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,Türkiye Yatırım Destek Tanıtım Ajansı,Kalkınma Ajansları ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı’nın katkılarıyla proje ülkemiz için uyarlanmıştır.Anket neticesinde;”Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirmesi”Raporu yayınlanacaktır.Yatırım Ortamının bölgesel düzeyde ilk defa analiz edileceği anket için görüşülecek firmalar TÜİK İş Kayıtları temel alınarak tespit edilmiştir.

  Araştırma şirketleri (Balıkesir-Çanakkale illeri TR22 Düzey 2 için IPSOS ARAŞTIRMA ŞİRKETİ)

tarafından ankete katılmaları için iletişime geçilecek firmaların bu talebe olumlu yaklaşmaları ve anket sorularına eksiksiz yanıt vermelerinin projenin yürütülmesi ve değerlendirmelerin sağlıklı bir şekilde yapılması açısından büyük önem taşımaktadır.

  İşletme anketi ve uygulaması hakkında sorularınız ve daha detaylı bilgi almk için Dünya Bankası ekonomisti Can Selçuki  (0 312 459 83 69 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ile irtibata geçilebilir.

       PROJE ÖZETİ

      “ Türkiye’de Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi ”  (Proje) Avrupa Birliği (AB) ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.19 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da başlatılan proje çalışmalarının iki (2)yıl sürmesi ve 19 Eylül 2016’da tamamlanması beklenmektedir.Proje Dünya Bankası Grubu(WBG) tarafından uygulanmaktadır.Ana faydalanacısı Kalkınma Bakanlığı  olan Proje’nin koordinasyonu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

     Projenin genel amacı;

     Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacı ile hem bölgesel,hem de ulusal düzeyde Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri azaltmak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.Projenin iki spesifik amacı bulunmaktadır.

     1.Türkiye’deki 26 NUTS-II bölgesinin her biri için bir “ Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi “ gerçekleştirmek,

     2.Bölgelerin ilgili ekonomilerindeki mevcut ve yeni ortaya çıkan eğilimlerin ve koşulların daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi için bölgesel ve merkezi kurumlarda kapasite oluşturmak

     Türkiye için hazırlanan 2010 Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (ICA) raporu,ülkenin başlıca bölgeleri arasında iş ortamının kalitesi bakımından büyük eşitsizlikler olduğunu ortaya koymuştur.Bölgesel düzeyde yatırım ortamı değerlendirmelerinin yapılması her bir bölgedeki iş koşullarına ilişkin ayrıntılı göstergeler sağlayacaktır.Bu proje,daha önce yapılan çalışmaları esas alarak başlangıç düzeyi verilerini üretecek ve bölge düzeyinde başlangıç yatırım ortamı değerlendirmeleri ile birlikte ulusal düzeyde bir yatırım ortamı değerlendirmesi sağlayacaktır.Bu çıktılar ve kapasite oluşturma faaliyetleri sayesinde kalkınma ajansları yakın gelecekte bu verileri ve analizleri kendi başlarına ve kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde üretebileceklerdir.Kalkınma Bakanlığı da böyle bir çalışmanın koordinasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak kapasitesini geliştirmektir.

 

     Proje,bölgelerin ilgili ekonomilerinde mevcut ve yeni ortaya çıkan eğilimlerin ve koşulların daha iyi izlenmesine ve değerlendirilmesine ek olarak Türkiye’deki yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin bir değerlendirmesini de içermektedir.Yatırım faaliyetlerine ilişkin bu değerlendirme ilk bulgularını vermeye başladıktan sonra,ulusal ve bölgesel düzeyde kalkınma alanında çalışan personel arasında kapasitenin geliştirilmesi amacıyla ilişkili eğitimlerin verilmesi ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.