E-TİCARET MEVZUATININ TAMAMLANMASI

E-TİCARET MEVZUATININ TAMAMLANMASI

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 06 Mart 2015 tarihinde, bu stratejiye bağlı olarak “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun” 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde ikincil düzenlemeler ile rehber ve kılavuzların hayata geçirilmesi gerekliliği ve E-Ticaret Mevzuatının tamamlanması Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-2018 stratejisinde yer almaktadır.

Ülkemizde E-Ticaretin daha güvenli bir zeminde yapılması ve bu konudaki yasal eksikliklerinin giderilmesi adına, vergilendirme, tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizliliği, fikri mülkiyet, güvenli ödeme sistemleri ve benzeri alanlarda sektörler bazında görüşlere gereksinim duyulmaktadır.

Üyelerimizin bu konudaki görüş, öneri ve isteklerinin  ilgili kurumlara iletilmesi amacı ile odamızın web sitemizin dilek,öneri ve  şikayet kısmından, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine  05.01.2016 tarihine kadar iletmeleri önemle ilan olunur.