İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVEREN EĞİTİMLERİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  İŞVEREN EĞİTİMLERİ

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinde;

“Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’da az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” hükmüne yer verilmiş olup,aynı Kanunun 30.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen “10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları,eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirilmeye ilişkin hususlar” hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.Bu nedenle söz konusu maddelere dayanılarak hazırlanan İş yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29/06/2015 tarihinde 29401 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yönetmeliğin 10.maddesinin 1.fıkrasında “Eğitimler;açık öğretim sistemi ile eğitim verme de yetkin,her ilde sınav merkezi,büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerde Bakanlıkla protokol yapmak sureti ile verilir.” hükmü yer almaktadır.

 6331 Sayılı Kanuna göre,10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için İSG hizmetleri yükümlülüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi’nce yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvurular başlamış olup,15 Ocak 2016 tarihine kadar http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

    İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri E-Sartifika Programı

Programın Tanımı : Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İş yerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim,Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

     Bu kapsamda hazırlanan İşveren veya İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri,ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

     Söz konusu yönetmelikle işveren veya işveren vekilinin kendi iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini nasıl yürüteceklerine dahil usul ve esaslar düzenlenmektedir.Bu yönetmelikle işyerlerine bu eğitimlerin alınması ve işyerlerinin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır.

     Hedef Kitle : Sertifika Programının temel kitlesi;hali hazırda 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işveren ve/veya  işveren vekilleridir.Bu kişiler,daha sonra belirtilen kapsamda yer alan iş yerlerinde de işveren veya vekili olamaları durumlarında da işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini de yürütebileceklerdir.18 yaşından büyük,bu konuya merak duyan herkes bu programa katılarak eğitim alabilir.

    Kapsamı : Sertifika programı,bir ders kitabı şeklinde hazırlanmış olup,ders kitabında işlenen konular şunlardır.

      01.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

      02.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

      03.İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı

      04.İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

      05.İşveren tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

      06.İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler

      07.İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi ve Hukuki Sonuçları

      08.İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri (1) (2) (3)

      09.İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler

      10.İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar

     Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli : Başvurular, internet ortamında 15 Ocak 2016 tarihine kadar http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.Kayıt bedeli 250.00.-TL’dir.

     Öğrenme Ortamları : Programın öğrenme ortamları;

    *  Uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitabı

    *  e-Sertifika Programları Portalı üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri

     e-Sertifika Programına kayıt yaptıran katılımcılar,bürolarından temin edebilecekleri Ders Kitabı ve İnternet Ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak eğitim tamamlama sınavına katılacaklardır.

      e-Öğrenme Hizmetleri : Kayıtlarını yaptırmış olan katılımcılar,15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında Kullanıcı Adı ve Parolalarını yazarak tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler.

      Sınavlar : Sınav 07 Mayıs 2016 tarihinde belirli merkezlerde yapılacaktır.Adaylar,bu merkezlerden birini tercih edebilirler.

      Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi : Katılımcıların başarılı olması için 100 puan üzerinden en az 50 almaları gerekmektedir.Sınavdan 15 gün sonra “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayımlanacaktır.Sınav sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilecektir.İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri,

      İSG-KATİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kayıt yaptırıp iş yerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

      İletişim Bilgileri : İl Açıköğretim bürolarından bilgi alınabilir.

      WEB             :  http://esertifika.anadolu.edu.tr

      E-POSTA      :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      FACEBOOK :  /AUesertifika

      AÖF Büroları : https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri