TEHLİKELİ MALLARIN KARA YOLU İLE TAŞINMASI

 TEHLİKELİ MALLARIN  KARA YOLU İLE TAŞINMASI 

 Tehlikeli Maddelerin Kara yolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişikliklerle;

Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Trafik Siciline Tescili ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yapmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almaları zorunludur.

 Yönetmeliğin 2.maddesine göre Trafik Siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ve Taşıt Durum Belgesi almış bulunan taşıt sahipleri;

 a) 2005-2014  model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar

 b) 1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar

 c) 1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar

 Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendireceği kurum/kuruluşlardan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar.Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara yönetmeliğin 28.maddesi 4.fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanacaktır.