TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR

Ülkemizin 30/11/2015 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Kara yolu ile Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

  Bu yönetmeliğin geçici 2.maddesinde “ Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatlara göre imal edilmiş olan ve ADR Bölüm 3.2 Tablo A Sınıfında yer alan Sınıf 2 gazlarının Kara yolu ile taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanların,dönemsel muayenelerini,ara muayene ve istisnai kontrollerinin ilgili mevzuatta tanımlanan yetkili kişilerce yapılması ve bu kontrol ve denetimlere göre elverişli olması halinde bunların kullanımlarına müsaade edilir.” hükmünde atıfta bulunulmaktadır.

  Taşınabilir basınçlı ekipmanların taşınması ile ilgili olarak ADR Sözleşmesinin Kısım 5 sevkiyat prosedürleri bölümü doğrultusunda işaretleme,etiketleme ve dokümantasyon ile ilgili hususlar ve Bölüm 6’da ambalajların,taşınabilir basınçlı ekipmanların,IBC’lerin,büyük ambalajların,tank ve dökme konteynerlerin üretim ve test zorunluluklarının tarif edildiği belirtilmektedir.Bakanlık tarafından 01 Ocak 2016 itibarı ile yol kenarı denetimlerine başlanılmıştır.Uygunsuzluk tespit edilen araç ve taraflara idari para cezası uygulanmaktadır.

  Bu kapsamda yapılan taşımacılık faaliyetlerinde kişilerin,mülklerin korunması ,diğer canlı varlıkları ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bahse konu olan basınçlı ekipmanların ilgili mevzuat kapsamında test edilmeleri ve ADR’ye göre işaretlenmeleri gerekmektedir.İlgili mevzuata T.C. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde mevzuatlar başlığı altında ulaşabilirsiniz.(www.sanayi.gov.tr)

  Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.