TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI İSTİHDAMI

   Ülkemizin 30/11/2015 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Kara yolu ile Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.

   Bu yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33.Maddesinin 1.fıkrası kapsamında hazırlanan “ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkındaki Tebliğ “ 22.07.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

   Bu tebliğ kapsamındaki işletmeler için Tehlikeli Madde  Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu 01.07.2015 tarihi itibarı ile başlamıştır.

   Bu kapsamda bahsedilen Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden bugüne kadar ki süreçte kara yolu ile tehlikeli madde taşımacılığı sürecine dahil olan gerçek ve tüzel kişilerce farklı yorumlanmasının önüne geçmek ve Tebliğ’in amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını temin etmek amacıyla Müsteşarlık Makamı’nın 22/01/2016 tarih ve 5626 sayılı oluru ile yürürlüğe giren genelge (2016/MKTDGM-01/TMGD)  ilgili genel müdürlüğün www.tmtk.gov.tr internet sitesinin Mevzuat/Genelgeler bölümünde yayımlanmıştır.

   Yapılacak denetimlerde zor durumda ve idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamak için ilgili mevzuat doğrultusunda hareket edilmesini temine önemle üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.