K BELGELERİ MEVZUATI

   Kara yolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin unvan veya nevi değişikliği yapması halinde,değişikliğin gerçekleşmesinden önce gerçekleştirdikleri sözleşmeler hakkında ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Kara yolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.01.2016 tarihli yazı ve belgelerin örneğine;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin TIR ve ATA Karnesi Genel Müdürlüğü’nün K Belgeleri Mevzuatı bölümünden http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşabilirsiniz.

  Kamuoyuna ve üyelerimize önemle duyurulur.