RESMİ MEVZUAT DUYURULARI

 11.02.2016 Tarih ve 29621 Sayılı T.C.Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.

Özet: Çiftçilerden istenecek bilgi ve belgelere yeni bir belge eklenmiş, yönetmeliğin Ek 1’i değiştirilmiş, geçici maddeye eklenen yeni fıkra ile 2105 üretim yılına ilişkin çiftçi başvurularının 29.02.2016 tarihinde sona ereceği düzenlenmiştir.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140527-5.htm

İş yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.

Özet:. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde işin durdurulması ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır. Durdurma kararının uygulanması hakkında yeni bir fıkra eklenmiştir. Mühürlerin geçici olarak sökülmesi sürecine ilişkin yeni fıkralar eklenmiştir. Ayrıca yönetmeliğin birkaç yerinde ibare değişiklikleri yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-5.htm