TÜRKİYE'DE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ REFORM PROGRAMI

 “ Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştiirlmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK);Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri gözden geçirerek yatırımcı dostu haline getirmek ve yatırımın her aşamasında,ulusal ve uluslar arası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek adına özel sektör-kamu işbirliği ile yürütülen bir platformdur.

Platform kapsamında,her yıl özel sektörün her yatırım programına ilişkin sorunları tespit edilmekte,tespit edilen sorunlara yönelik   çözüm önerileri bir eylem planı halinde ele alınmaktadır.

   2015-2016 eylem dönemi çalışmaları toplam 10 adet teknik komite ile yürütülmekte olup,eylem döneminin Haziran 2016 döneminde tamamlanması öngörülmektedir.Bu kapsamda 2016-2017 Eylem Planı süreci başlatılmıştır.

   Üyelerimizin 2016-2017 Eylem Planı çerçevesine taşınmasını istediğiniz,yatırım ortamına  ilişkin sektörel/bölgesel/ulusal bazda yaşanan problem ve çözüm önerilerinizi TOBB’ne iletilmek üzere 22 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar odamıza iletmeniz önem arz edecektir.

 Tarafımıza ileteceğiniz problem ve çözüm önerileri,ilgili kuruma iletilerek Teknik Komitelere iletilecek ve eylem planına alınacaktır.

   Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.