RESMİ MEVZUAT DUYURULARI

  12.02.2016 Tarih ve 29622 Sayılı T.C.Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.

  Özet: Bakanlar Kurulunun 2016/8428 sayılı “İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı”

Bu bağlamda Makedonya Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Mısır Arap Cumhuriyeti,  İsaril Devleti, Arnavutluk Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Şili Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontejanı Uygulaması Hakkında Kararlardaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri değiştirilmiştir.  

Aktif İş gücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 02.

Aktif İş gücü Hizmetleri Yönetmeliği: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130312-7.htm

Özet:. 40 maddeden oluşan Aktif İş gücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşları ile talep alınmaksızın da istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarının açılabilmektedir. Bunun yanında mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi hakkında birtakım başka değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. İşbaşı eğitim programları hakkındaki değişlikler de bu yönetmeliğin kapsamındadır.

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı 

03.

Özet: 28 maddeden oluşan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı KararıTürkiye'nin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırmayı amaçlamakta, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmak üzere ihracat iadesi yardımlarından yararlanacak ürün cinslerini, ihracat iade miktarlarını, miktar barajlarını ve bunlara yapılacak azami ödeme oranlarını içermektedir.

 

Bakanlar Kurulunun 2016/8430 sayılı “Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ile 5/1/2015 Tarihli ve 2015/7203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar”

04.

Özet: Resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 10 lira 40 kuruş olan; bu yayım ücreti, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 36 lira 50 kuruş olarak uygulanacak olan tarifeye göre gazetelerdeki sayfa düzeni, punto büyüklükleri düzenlenmiştir. 

Yürürlükten kalkan 5/1/2015 Tarihli ve 2015/7203 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150207-4.htm

2016/8430 sayılı karardaki Resmi İlan Fiyat Tarifesi:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160212-2.pdf

Bakanlar Kurulunun 2016/8470 sayılı “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı”

05.

Özet: Bu bağlamda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararının 1inci ve 3 üncü maddelerindeki 31.12.2015 tarihleri 31.12.2016 olarak değiştirilmiştir.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150828M1-2-1.pdf