1.ULUSLAR ARASI YEREL KALKINMA VE FİNANSMAN KONGRESİ

     Yerel Kalkınma Derneği (YER-KA) ile Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) işbirliğinde yürütülen ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile 03-06 Mart 2016 tarihlerinde Antalya’da Lykia World Hotel’de gerçekleştirilecek olan “1.Uluslar arası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi”(YEKAF 2016) düzenlenmiştir.YEKAF 2016,İstanbul Üniversitesi,Marmara Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

     YEKAF 2016,Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır.Bunun gerçekleştirilmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerinde ”sürdürülebilir yerel kalkınma”bilincinin geliştirilmesine bağlıdır.Bu hedefe ulaşmak için yerel kalkınma modellerinin geliştirilmesi,finansman yöntemlerinin tartışılması,yerel kalkınma politikalarının tartışılacağı bir platforma ihtiyaç duyulmuştur.Bu kongre,bu geniş katılımlı bir platformun başlangıcı olacaktır.

     Ülkemizde artan nüfus,istihdam alanlarının artırılmasına,ekonomik büyümenin ve üretimin önemine dikkat çekmektedir.Ayrıca AB müktesabına uygun yerel kalkınma çalışmalarına da katkı sağlamayı amaçlayan uluslar arası  kongre,ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan oda-borsa temsilcilerinin önderliğinde küresel gelişmeleri okuyabilen,ancak ülkemiz özelinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesini amaçlamaktadır.

   Bu amaçtan hareketle oda ve borsa üyelerinin bu kongreye katılmaları ve katkı sağlamaları büyük önem taşımaktadır.