GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN MÜKELLEF HİZMETLERİ

01.Vergide Hazır Beyan Sistemi 01 Mart 2016’da başladı.

VERGİDE HAZIR BEYAN SİSTEMİ 1 MART 2016’DA BAŞLADI.

      2012 yılından beri kira gelirlerinin internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde beyan edilmesine imkân tanıyan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin kapsamını genişleten Hazır Beyan Sitemi Mart ayında uygulamaya geçmektedir.

       Bu Sistemle, mükelleflerimiz sadece kira gelirleri için değil, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları için de bir uzman yardımına ihtiyaç duymadan internet üzerinden kendileri için hazırlanmış beyannameyi onaylayarak beyanname verme işlemlerini tamamlayabileceklerdir. 

      Ancak, sayılan gelirlerin yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerimizin bu Sistem üzerinden beyanname vermeleri mümkün değildir. 

Beyannameniz İnternette

     Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

      Mükelleflerimiz, Sisteme kimlik bilgilerini girip güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz alacakları İnternet Vergi Dairesi Şifresi ile giriş yapabilirler.

     Sisteme giriş yapıldığında mükellefimizin önceden hazırlanmış Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekrana yansıyacaktır. Beyanname üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim vb. eklemeler yapıldıktan sonra onaylanarak beyanname elektronik ortamda gönderilebilecektir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 ila 25 Mart Tarihleri Arasında Verilecektir

     Mükelleflerimizin beyannamelerini 1 ila 25 Mart tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir.

     Beyannameler, 7 gün 24 saat açık olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderilebilecektir.

Vergi Ödemede de Büyük Kolaylık

     Sistem üzerinden beyannamesini veren mükelleflerimiz aynı zamanda gelir vergilerini de Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebileceklerdir.

    Ayrıca vergilerin;

• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak

• Anlaşmalı bankalardan

• Tüm vergi dairelerinden

ödenmesi imkânı bulunmaktadır.

Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları

    Mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya geçen Hazır Beyan Sistemi hakkında ülke genelinde tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları başlatıldı.

    Bu kapsamda; beyanname düzenleme rehberleri, broşürler, afişler, animasyon filmi, kamu ve radyo spotu hazırlanmıştır. Rehber ve broşürlere, elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Yardım & Kaynaklar” bölümünden ya da vergi dairelerinden ulaşılabilir.

    Diğer taraftan, mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda vermelerini sağlamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere vergi daireleri ile AVM’lerde beyanname stantları kurulmuştur. Mükelleflerimiz stantların adres bilgilerini Vergi İletişim Merkezini (444 0 189) arayarak öğrenebilirler.

Yaşlı ve Engelli Mükelleflere Yardım Hizmeti

    Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükellefler Vergi İletişim Merkezini 444 0 189’u arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır.

Vergi İletişim Merkezi Mükelleflerimizin Hizmetinde

    Mükelleflerimiz Hazır Beyan Sistemi ve vergi ile ilgili tereddüt duyulacak hususlar hakkında bilgi alabilmek için Vergi İletişim Merkezini (VİMER - 444 0 189) arayabilirler.

 02.Beyanname Düzenleme Rehberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aşağıdaki Beyanname Düzenleme Rehberleri hazırlanmış olup, mükelleflerimiz bu Rehberlere Vergi Dairelerinden, AVM'lerde kurulan bilgilendirme stantlarından veya elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan "Rehberler" bölümünden ulaşabilirler.

• Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi

• Ücret Kazançları Vergi Rehberi

• Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi

• Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

• Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

• Guidebook on Rental Income for Non-Resident Taxpayers

• Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

• G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi