KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANACAK KOBİ”LERE KREDİ GARANTİ FONU’NUN DOĞRUDAN KEFALETİ PROTOKOLÜ

        Teminat yetersizliği nedeni ile KOSGEB Destek Programlarındaki Geri Ödemeli Desteklere erişmekte zorlanan KOBİ’lere çözüm olabilmek amacı ile KOSGEB ile Kredi Garanti Fonu arasında 27 Haziran 2014 tarihinde  “ KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü”imzalanmıştır.

        Söz konusu protokol,sürekliliği sağlamak ve KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibarı ile  KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin “ Doğrudan Kefalet Protokolü “ adı altında yenilenmiş bulunmaktadır.

        Bu bağlamda,yenilenen protokol ile KGF tarafından KOBİ’lerden istenen ve 1.300,00.-TL’ye kadar olan başvuru ücreti,500.00.-TL’ye, % 1.50 olan yıllık komisyon oranı ise % 0.75’e (en fazla) indirilmiştir.

       Protokolün yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan iş ve işlemler,27.06.2014 tarihli protokol hükümlerine göre yürütülecek olup,yenilenen ve 09.02.2016 tarihinde imzalanan protokol,Kredi Garanti Fon’unun Ana Sayfasındaki Kredi Verdiğimiz Kuruluşlar Bölümünde ( http://www.kgf.com.tr/kefalet-verdigimiz-kuruluslar/) bölümünde KOSGEB Geri Ödemeli Destekler bölümünde yayımlanmıştır.