MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ

    Mısır’a ihracat yapan ve yapacak olan firmalarla ilgili olan  başlatılan üretici kayıt sistemine yapılacak başvurular konusunda firmalarımızın ilettiği sorunlara açıklık getirilmesi amacı ile bir not hazırlanmıştır.

    İhracatçı firmalarımızın elçilik ve baş konsolosluktan gerekli dokümanları tasdik ettirmeden önce General Organization for Export and Import Control’un (GOEIC) www.goeıc.gov.eg adresinden elektronik onay almaları gerekmektedir.

    Bu bağlamda;

    01.Başvurularla ilgili tüm prosedürlere General Organization for Export and Import Control’un (GOEIC) www.goeıc.gov.eg adresinden ulaşılabilmektedir.

    02.Başvuru ile ilgili dokümanlar Arapçaya tercüme edilmek zorundadır.

    03.Çeviri hizmetini yapacak olan akredite tercüme ofisleri Türk yetkili makamları tarafından belirlenecektir.

(Noterler,Odalar)

    04.İhracatçı firmalar,ilgili tüm belgeleri GOEIC’in resmi web sitesi olan www.goeıc.gov.eg’e kontrol ve onaylanmasına teminen yüklemeleri gerekmektedir.

    05.Elektronik ortamda başvuruyu yapan firma,belgelerinin onaylanması halinde GOEIC tarafından bilgilendirilecektir.Firma bu bilgilendirmeyi takiben belgelerin orijinallerini Mısır Büyükelçiliğine veya Baş Konsolosluğu’na tasdik ettirmek amacıyla sunmak zorundadır.

    06.Firma,Mısır Büyükelçiliği veya Baş Konsolosluğu tarafından tasdik edilen dökümanlarını Mısır’daki GOEIC’e bağlı herhangi bir başvuru ofisine ibraz etmek ve başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür.

    07.Tüm bu işlemlerinden sonra başvuru işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.