KABLOLU, KABLOSUZ VE MOBİL İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ UYGULAMASI

   Maliye Bakanlığı’ndan T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.