COSME PROGRAMI(İŞLETMELERİN VE KOBİLERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ) COS-DESIGN PROJE ÇAĞRI TEKLİFİ

(TASARIMA DAYALI TÜKETİM MALLARININ ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ)

      Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yapılan ,AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) programı kapsamında ,AB Komisyonunca  “COS-DESIGN-2015-3-03” “Supporting the production of Design –Based Consumer Goods” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

     Çağrının Amacı 

    Tasarıma Dayalı Tüketim Mallarının Üretiminin Desteklenmesine yönelik bu çağrı yenilikçi çözümlerin pazara sunulmasındaki süreyi kısaltmak,yaratıcı çözümlerin uygulanmasının önündeki engelleri kaldırmak,ilgili ürünlere ve hizmetlere yönelik pazarın oluşması ile gelişmesini sağlamak ve dünya pazarlarında Avrupa ve Türk KOBİ’lerinin rekabetçiliğinin arttırılmasını sağlamaktır.

    Çağrının Kapsamı

     KOBİ’lerin ilk uygulama yoluyla yeni ürün,hizmet ve çözümlerin geliştirilmesine,en gelişmiş teknolojileri ve yaratıcı çözümleri pazara sunmasına yönelik projelerin desteklenmesidir.Söz konusu projeler teknik olarak ortaya konmuş ancak,ticarileşerek pazarda yer almak için teşviğe ihtiyaç duyar nitelikte olmalıdır.

    Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetler

    Tasarıma dayalı tüketim malları çok çeşitli olmakla beraber;tasarım,ürün geliştirme,imalat ve tekstil,hazır giyim,deri ve kürk ürünler,ayakkabı,çanta ve aksesuarlar,spor ürünleri,oyuncaklar,ev içi dekorasyon ürünleri,saat,mücevher,çeşitli kozmetik ve güzellik ürünleri gibi çeşitli sektörlerdeki dağıtım işlerini kapsayacaktır.Fonksiyon odaklı tüketim malları kategorisinde yer alan motorlu taşıtlar,elektronik eşyalar veya beyaz eşyalar bu çağrı kapsamında yer almayacaktır.

     Hedeflenen endüstri sektörü yıllık yaklaşık 500 milyar avro’luk ciro ve 150 milyar avro’luk ekonomik katma değeri 5 milyon kişiye 500.000 üzerinde işletmede istihdam sağlayarak oluşturmaktadır.

     Çağrı,AR-GE veya protip aşamasında olan projelere değil,hali hazırda teknik sürecini tamamlamış ticarileşme aşamasında olan projelere destek sunacaktır.Çağrı kapsamında araştırma,protip geliştirme ve test-analize yönelik faaliyetler desteklenmemektedir.

    AB Politikalarında önceliğinden dolayı aşağıda belirtilen alanlar bu çağrı için önem arz etmektedir.

    - Yeni tüketici ihtiyaçlarına cevap veren en üst düzey teknolojilere yönelik yeni uygulamaların hızlandırılması,

   - Sektörler arası işbirliğinin desteklenmesi

   - Dijital teknolojilerin kullanımını da içerecek tasarım ve yaratıcı çözümlerin kullanımı 

   - İnovatif iş modellerinin uygulanması

   - Mevcut ve gelecekteki Pazar eğilimlerine cevap verilmesi (kişi ürün ve hizmetlere yönelik taleplerin ,artan tüketici etkileşimi,sürdürülebilir ürünlere ve süreçlere talep vb.)

  - Toplumsal sorunlara yönelik çözümler

    Özet Zaman Çizelgesi

    Son Başvuru Tarihi                               :  14/04/2016 17.00.001 Brüksel Saati

    Değerlendirme Dönemi                          :  Nisan-Temmuz 2016

    Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi        :  Eylül 2016

    Hibe Anlaşmalarının İmzalanması             :  Kasım-Aralık 2016

    Faaliyetlerin Başlangıç Tarihi                   :  Ocak 2017

    AB Finansmanı : 

    - Projelerin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 4.000.000,00 Avro

    - Bir projeye sağlanacak maksimum hibe tutarı  800,000.00-1,000,000.00 Avro

    - Bu çağrı kapsamında 4-5 adet projenin fonlanacağı beklenmektedir.

    - Hibe,uygun maliyetlerin % 50’si  ile sınırlıdır.

     Kriterler

     - Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup;tamamen veya kısmen kamu veya özel kuruluşlar olabilirler.Özel sektör kuruluşları,ulusal kanun çerçevesinde kurulmuş olmalıdır.Bu çağrı KOBİ’lere ve diğer tüzel kişiliklere açıktır.KOBİ’ler tek başına veya bir konsorsiyum içerisinde katılım sağlayabilirler.

     - Konsorsiyum koordinatörünün AB KOBİ tanımına uygun bir KOBİ olması gerekmektedir.Konsorsiyum üyeleri,Üniversiteler,Eğitim Enstitüleri,Araştırma ve Geliştirme KuruluşlarıKOBİ’lere destek sunan kuruluşlar gibi tüzel kişilikler olabilir.

     Uygulama Süresi

     - Kabul edilecek projelerin minimum süresi 12 ay,maximum süresi 33 ay olabilir.

    Tekliflerin Sunulması

    Teklifler,sadece elektronik olarak, 14/04/2016 saat 17.00.00’ye kadar (Brüksel Saati) sunabileceklerdir.

    Elektronik sunum yapmadan önce, “ Başvuru Sahipleri için Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “ Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

    İlgili Dökümanlar

    Çağrı Metni : 

    https://cc.europa.cu/casme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06 call.for. proposals. text.pdf

   Başvuru Sahipleri için Rehber :

    https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-design-2015-3-06.guide.for.applicants.pdf

   Başvuru Yapacaklar için ilave Bilgi :

   Daha fazla bilgiye https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii web sitesinde erişilebilir.

    Soru-Cevap

    Potansyel başvuru sahipleri,çağrı içeriğine ilişkin sorularını İngilizce e-posta olarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderebilirler.

    Cevaplar http://ec.europa.eu/easme/ adresinde yayımlanacaktır.