AVRUPA GİRİŞİMİCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ

T.C.KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan

Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri,işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek,en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek,girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşımaktadır.

             Ulusal,bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir:

              1.Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi : Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar

              2.Yeteneklere yatırım yapmak : Girişimcilik becerilerinin ve mesleki,teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar

              3.Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi : İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye,yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün”prensibini,KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar

              4.İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi : İşletmelerin ve özellikle  KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politika ve uygulamalar

              5.Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini desteklenmesi:KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi,eşleştirilmesi ve finanse edilmesi 

gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar

             6.Sorumlu Girişimcilik :Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar.Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler,yasal göçmenler,engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

             Avrupa Komisyonunun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimcliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB Üyesi ülkeler,İzlanda,Sırbistan ve Norveç’in yanı sıra 2011 yılından itibaren Türkiye’de katılmaktadır.Ödül Programının Türkiye’de duyurulması,Türkiye’den belirlenecek adayların Komisyon’a  bildirilmesi görevlerini KOSGEB üstlenmiştir.

             2016 yılı Girişimcilik Teşvik Ödülleri,ulusal seçim süreçleri tamamlandıktan sonra (her kategoride)AB Komisyonu’na bildirilecek olup,başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir.Jüri,İş Dünyası,Üniversite Temsilcileri,Avrupa Birliği Başkanlığı’nı yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl ödül alan kurum/kuruluş temsilcisini içeren 7 kişiden oluşmaktadır.

            Her bir kategori için bir başarı ödülü ayrıca,tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.Başvurular,projenin en az iki yıl boyunca uygulanmış, orijinal,yenilikçi ve tekrarlanabilir olması,yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecektir.Ödüller 24 Kasım 2016 tarihinde Slovakya'da dağıtılacaktır.Söz konusu törene ulusal adayların hepsi davet edilmektedir.Yarışmaya;

- Kamu kurum ve kuruluşları

- Kamu-Özel Ortaklıkları

- Üniversiteler 

Başvurabilirler.Başvuru yapacak adaylar,20 Nisan 2016 tarihine kadar www.kosgeb.gov.tr adresine başvuru formu doldurarak başvurabilirler.