SEKTÖRLER ARASI VE ULUSLAR ARASI İŞBİRLİKLERİ TEMELİNDE ARAŞTIRMA VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

  2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 milyar Avro bütçe ile yürütülecek olan alanındaki dünyanın en büyük hibe programı UFUK 2020 kapsamında sektörler arası ve uluslar arası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.Ülkemiz UFUK 2020 Programı’na Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri ile eşit hak ve statüde katılım sağlamaktadır.UFUK 2020 Programı sadece üniversiteler ve akademik kuruluşlar için değil,sanayi sektörü ve KOBİ’ler,sivil toplum örgütleri,üniversiteler,araştırma kuruluşları,kamu kuruluşları,bireysel araştırmacılar faydalanabilmektedir.

   Ufuk 2020 Programı’na katılım sayesinde firmalarımızın,hedef pazarlarındaki müşteri,tedarikçi ya da uluslar arası paydaşları ile işbirlikleri desteklenmektedir.Bu doğrultuda,özel sektörümüzün yeni piyasalara etkin erişimlerini sağlayan ve ihracat potansiyelini arttıran araştırma ve inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi mümkün olabilmektedir.Proje kapsamına dahil olunan projelerin araştırma ve inovasyon giderleri,% 87.5 ile %125 oranında değişen oranlarda ve ön ödemeli olarak finanse edilebilmektedir.

   Ayrıca Ufuk 2020 kapsamında,yenilikçi KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmanlık hizmetlerini de içeren “ İnnovFin-Yenilikçiler için AB Finansmanı” Programı oluşturulmuştur.Avrupa Yatırım Fonu (EIF-Europan Investman Fund) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında 16 Mart 2016 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde,önümüzdeki iki yıllık süreç içerisinde araştırma ve yenilik alanlarında yenilikçi KOBİ’lere finansal aracılar kullanılarak toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabilecektir.

       Konu ile ilgilenen ve programa başvurmak isteyen firmalarımız ve kuruluşlarımızın odamıza başvurmaları önemle duyurulur.