MEVZUAT DUYURULARI

24 Mart 2016 Tarih ve 29663 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)

Özet : Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır. Buna göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacaktır. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için yukarıda belirtilen belge şartı aranmayacaktır.Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine idari yaptırım öngörülmüştür. 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3308&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=3308

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER LİSTESİ

 

S.NO:    YETERLİLİK KODU:            YETERLİLİK ADI                   :                          SEVİYESİ :

 

 01         12UY0092-3                     Asansör Bakımcısı ve Onarımcısı                               Seviye 3

 02         12UY0092-4                     Asansör Bakımcısı ve Onarımcısı                               Seviye 4

 03         12UY0091-3                     Asansör Montajcısı                                                 Seviye 3

 04         12UY0091-4                     Asansör Montajcısı                                                 Seviye 4

 05         12UY0082-4                     CNC Programcsı                                                    Seviye 4

 06         12UY0082-5                     CNC Programcsı                                                    Seviye 5

 07         12 UY0085-3                    Metal Saç İşlemeci                                                 Seviye 3

 08         12 UY0085-4                    Metal Saç İşlemeci                                                 Seviye 4