ÖNEMLİ DUYURULAR

    YILLIK İŞLETME CETVELLERİ

       6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5.maddesi gereğince,Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Sicil Sistemine kayıtlı bütün işletmeler,bir önceki yıla (2015) ait işletme cetvellerini 30 Nisan 2016 tarihine kadar sisteme işlemekle mükelleftirler.

       Yıllık İşletme Cevelleri ve Anketi,elektronik ortamda http://sanayi.gov.tr adresi üzerinden girilerek yapılabilir.İşletmeler,30 Nisan 2016 tarihine kadar girişlerini yaparak İl Müdürlüğümüze elden,posta veya kargo yolu ile ulaştırabilirler.

       Yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen mükellefler,Kanunun 9.maddesi gereğince idqari para cezasına çarptırılacaktır.

       Üyelerimize önemle duyurulur.

KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOSGEB tarafından KOBİ-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “ Geleneksel İmalat Sanayi Kobi’lerinde Katma Değerinin Arttırılması”  ve 

“ Orta,Yüksek ve İleri Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” konularında sadece imalat sanayi işletmelerine yönelik olarak 300 milyon TL bütçeli olarak proje teklif çağrılarına çıkılmış olup,proje başvurularının son başvuru tarihi 6 Mayıs 2016’dır.

 Üyelerimize önemle duyurulur.