MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE DANIŞMAN FİRMALARININ DESTEKLENMESİ

T.C.Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan “Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018)”, 25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yaımlanarak yürürlüğe girmişti.Bu belgede öngörülen  “ Mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi için mühendislik ve danışmanlık firmaları desteklenecektir.” eyleminde ise KOSGEB Başkanlığı sorumlu kuruluştur.

        Bu çerçevede 21 Nisan 2016 tarihinde KOSGEB’de gerçekleştirilen toplantıda kararlaştırıldığı üzere ilgili kuruluşlardan biri olarak konuyla ilgili envanter oluşturma çalışmasında sorgulamanın TOBB tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

        Sadece kodlarında mühendislik ve danışmanlık hizmeti ifadesi geçenler değil,gerçekten bu hizmeti sunan yerli mühendislik ve danışmanlık firmalarının faaliyet alanları,istihdam ettikleri teknik çalışan sayısı vb.envanter oluşturma çalışmasına esas teşkil edecek sorgu başlıkları,konuyla ilgili   NACE Kodları yayımlanmıştır.(İlgili Nace Kodları 69-70-71-72) 

         Bu alanda faaliyet gösteren üyelerimizin,odamıza başvurarak,odamızdan alacakları formları doldurup 13 Haziran 2016 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne göndermeleri,kendi menfaatleri açısından büyük önem arz etmektedir.