TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARIN TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

         Tehlikeli Madde taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 9’da tanımlanan araçların yıllık muayeneleri ile ADR Bölüm 6’da tanımlanan üst yapıların ara ve periyodik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ile bu muayenelerin yapılacağı periyodik muayene merkezlerinin işletim usül ve esaslarına yönelik hazırlanan “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik”in 21.04.2016 Tarih ve 29691 sayılı T.C.Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bahsedilen yönetmeliğe www.tmtk.gov.tr adresinden mevzuat başlığı altında ulaşabilirsiniz.

          Üyelerimizin yönetmelikte belirtilen zorunluluklara uymaları,aksi takdirde yaptırımlara maruz kalacakları önemle duyurulur.