KIRSAL KALKINMA (IPA) PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIM BİLGİLENDİRMELERİ

     Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK),Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni I (IPARD I) kapsamında 2007-2013 döneminde, 482.533.566,21.-TL bedelli 471 proje imzalanmıştır.

     2014-2020 dönemini kapsayan IPARD II Programı ise 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından resmen onaylanmıştır.

     IPARD II döneminde 800.000.000,00.-Euro(800 milyon Avro) AB katkısı ve 245.000.000,00(245 milyon Avro) ülkemiz katkısı olarak toplam 1 milyar avro’nun üstünde hibe kullandırılacaktır.

     IPARD II dönemi uygulamasına 2017 yılında geçilecektir.Proje döneminde destek verilecek alanlar ve destek oranları aşağıda belirtilmiş olup,Atık Su ve Atık Yönetimi ile ilgili alanlarda hibe oranına %10 artış sağlanacaktır.

1) 101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Yatırımlarına Yönelik Yatırımlar (Destek Oranı %60-%70)

a) Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

b) Kırmızı Et Üreten İşletmeler

c) Beyaz Et Üreten İşletmeler

d) Yumurta Üreten İşletmeler

2) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (Destek Oranı %50)

a) Süt İşleyen İşletmeler

b) Süt Toplama Merkezleri

c) Kırmızı Et Kesimhanesi

d) Kanatlı Et Kesimhanesi

e) Et İşleme

f) Parçalama Tesisleri

g) Meyve-Sebze

h) Su Ürünleri

3) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Destek Oranı %65)

a) Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

b) Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi,İşlenmesi ve Pazarlanması

c) Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri

d) Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

e) Kültür Balıkçılığı

f) Yenilebilir Enerji

 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD II),ülkemizin AB müktesabına uyum ve uygulama

kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

               Yeterli Bilgilenme ve Ayrıntılı bilgi için Balıkesir Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri :

               Paşaalanı Mah.A.Gaffar Okan Cd.No:53 Karesi/Balıkesir

Tel : 0266 245 58 61  Fax: 0266 245 39 72