GÜNEY MARMARA GIDA KÜMELENMESİ DERNEK TOPLANTISI

Sayın üyemiz,

 Dünyada artan rekabet koşulları biz sanayicileri ve iş dünyasını birlikte hareket etme ve ortak akıl ile çalışma ve araştırmalar yapmaya yöneltmektedir. 

 İşte bu amaçla dünyada ve ülkemizde "Kümelenme" projeleri ile sanayiciler bir araya gelip ortak paydalarda buluşarak rekabet güçlerini arttırmaktadırlar.    

 Bölge ve ülke sanayisine destek amacıyla;

 Balıkesir Sanayi Odası-Güney Marmara Kalkınma Ajansı-Balıkesir Ticaret Odası birlikte bir kümelenme projesi başlatılmıştır.  

 

Bu proje kapsamında;

 Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği kurulmuştur. 

 

Kümelenme ve aşağıda ana başlıklar ve özet olarak belirtilen hibelerden faydalanmak için bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmasının siz değerli sanayicilerimize değer katacağı inancındayız. 

 Kümelenme ve Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği bilgilendirme toplantısı 11 Ekim 2016 Salı günü saat 10:00 GMKA Balıkesir binasında gerçekleştirilecektir.  

 

• Kümelenme yapan firmalar devlet UR-GE desteğinden faydalanabilirler. Tek bir şirketin programa başvuru yapması mümkün değildir.

• 400.000 USD eğitim ve danışmanlık desteği

• 150.000 USD Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin her biri için destek 

• 100.000 USD Yurt dışından alım heyeti getirmek için faaliyet başına 

• 100.000 USD Yurt dışı pazarlama faaliyeti için destek

• 50.000 USD Bireysel Danışmanlık

• Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin sadece kümelere verdiği destekler vardır ve kurulan küme bunlara başvurabilecektir.

• Kümeye dahil işletmeler desteklerden faydalanmanın yanı sıra ortak lojistik, ar-ge, personel yetiştirme gibi yollarla maliyetleri azalacak ve rekabet güçleri artacaktır. 

• Türkiye’de yaklaşık 300 küme kurulmuştur ve bu desteklerden faydalanmaktadırlar. 

Bu bilgiler ışığında;

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde desteklenen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile Portekiz’in InovCluster Gıda Kümesi ortaklığıyla yürütülen Güney Marmara Gıda Kümesi Proje kapsamında 11 Ekim 2016 Salı günü saat 10.00’da Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nda Valimiz,Büyükşehir Belediye Başkanımız,InovCluster Gıda Kümesi yetkililerinin katılımları ile çalıştay düzenlenecektir.

Çalıştaya katılımınız,konu hakkında bilgilenmeniz ve geleceğe yapacağınız yatırımlar hakkında önem arz etmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.