ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK HİZMETLERİN PROJELENDİRİLMESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 07.11.2016 Tarih ve 0515-396/21128 Sayılı Yazısı ile tarafımıza iletilen bilgilere göre;

     Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 101.maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımının,anılan Kanunu’nun 30.maddesinin 7.fıkrası uyarınca oluşturulan komisyon eli ile yapıldığı,komisyonun engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına, engellinin iş bulmasını sağlayacak meslek edinmelerine,destek teknolojileri ile işe yerleştirilmelerine,işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına vb. amaçlara yönelik hazırlanan projelere kaynak tahsis edildiği bildirilmiştir.

     Bu hibe desteğinden faydalanmak için tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların engellilere yönelik mesleki eğitim kursu,destek teknolojileri,işe ve iş yerine uyum projeleri sunabildiği,engelli ve eski hükümlü olan kişilerin ise,kendi işini kurmaları için verilen hibe desteğine yönelik proje hazırlayabilecekleri ve konuya ilişkin hususların Kurumların Web Sitesinde (http:/www.iskur.gov.tr/Tabld/189/ArtMID/1139/ArticleID/474/İŞKUR-Engelli-İstihdamına-Destek-İçin-Projelerinizi-Bekliyor.aspx) yer alan “Proje Başvuru Rehberi” ve “Başvuru Formu”nda bulunduğu belirtilmektedir.