Boğaziçi Üniversitesi'nden Uzaktan Eğitim Uzmanlık Sertifika Programı

        Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tasarlanan ve yürütülmekte olan Innovation and Enterprene for Development Uzaktan Eğitim Uzmanlık Sertifika Programı 16 Ocak 2017 tarihi itibarı ile başlayacaktır.Sözkonusu programa yönelik başvurular incelenerek iş deneyimi ve eğitim kriterlerine uygun olarak başarılı bulunan 30 adaya İslam Kalkınma Bankası tarafından burs verilecektir.

      Program 2015 yılında 18 ülkeden katılımcı ile açılmış ve inovasyon alanında öncü uzmanlık sertifika programlarından biri olarak yer almıştır.İslam Kalkınma Bankası 2015 yılında 35 adaya burs sağlamıştır.

      Programın amacı ; girişimcilere ve kurumsal inovasyon çerçevesinde özel sektör ve kamu kurumu çalışanlarına,inovasyon kültürü ve yönetimi alanlarında; inovasyon ekonomisi,hukuku,politikası,pazarlaması ve finansı konularında bilgi birikimi ve yenilikçi bir yaklaşım kazandırmaktır.

     Program yenilikçi ortam yaratmak,inovasyon yönetimi,inovasyon liderliği,inovasyonu geliştirme ve sürdürme başlıklı 4 ders modülünden oluşmakta ve iş planı ile seminer modüllerini kapsamaktadır.

     Programı başarı ile tamamlayanlar,Boğaziçi Üniversitesi Kalkınma İçin İnovasyon ve Girişimcilik Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

     Programın dili İngilizce olup,süresi 6 ay’dır.Program ücreti 2000 ABD Doları + KDV’dir.

30 katılımcıya İslam Kalkınma Bankası tarafından ,program ücreti üzerinden %75 oranında burs verilecektir.

     Program için burs başvurularına ait son başvuru tarihi 05 Aralık 2016,

     Program son başvuru tarihi 14 Ocak 2017’dir.

     Programa aynı kurumdan 2 kişi başvurması halinde %10,3 kişi başvurması halinde %15,4 kişi başvurması halinde %20 indirim yapılacaktır.

     Programa yönelik başvurular için www.innovation4development.net

     Programa yönelik sorular için  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     adresleri  kullanılabilir.