Verimlilik Proje Ödülleri

   “Verimlilik Projesi Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik “ hükümleri gereğince 2017 yılında ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.Buna göre sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvuruda bulunabileceklerdir.Bunun yanı sıra,projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında,kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların,akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkündür.

   Bu kapsamda ödüle başvurmak ve bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için;

   http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunu 09 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak T.C.Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.