Ekonomi İstişare Toplantısı Yapıldı

          29 Kasım 2016 Salı günü saat 19.00’da Odamızın Toplantı ve Konferans Salonu’nda ilçemiz Kaymakamı Sayın Yusuf Özdemir Başkanlığı’nda,Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Hızlıoğlu,Odamız Meclis Başkanı Sayın Mehmet Çetin,Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Kurt,Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sefer Göçer,Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri,Odalarımızın ve Birliklerimizin Başkanları, Üyelerimizin, Firmalarımızın yasal temsilcilerinin ve güzide basınımızın temsilcilerinin katılımları ile Susurluk İlçemizin ekonomik durumu ve yapılması gereken işler üzerinde görüşme ve istişareler yapıldı.

       Yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda;

- İlçemizde başta Yörsan Gıda Mamülleri San.ve Tic.AŞ. firmamız olmak üzere süt fabrikalarının,üretici firmaların ve köylümüzün süt paralarını ödemedikleri,vadeyi uzatmakta ısrarcı oldukları,Yörsan’ın artık üreticiden süt almadığını,sadece aracılardan süt aldığını,

- Yörsan Gıda Mamülleri San.ve Tic.AŞ.firmasının lojistik faaliyetlerini Netloc firması üzerinden yürüttüğü,Susurluk’lu firmaların Netloc ile çalıştıkları,fakat bu firmalarımızın da nakliye bedellerini zamanında alamadıklarını,

- Yörsan firmamızın Susurluk firması olması hüviyetini kaybetmeye başladığını,

- Tarım kesimimizdeki hayvancılık sektöründe yem ve girdi maliyetlerinin dövize bağlı olarak sürekli artış göstermesi,süt fiyatında artış olmaması ve üreticinin süt ve ürün bedellerini tahsil edememesi sebebi ile köylünün krize doğru yolalmaya başladığı,

- Süt üreticilerine çeki düzen verilmesi gerektiği,bu hususta devletimize büyük görevler düştüğü,

- Üreticinin kendi arasındaki rekabetten vazgeçip birleşmesi gerektiği,

- Üretici birliklerinin bölgemizde sayıca bol bulunmasına rağmen yeterince yaptırım güçlerinin bulunmaması,

birlik ve üreticimizle (köylümüz) süt firmaları arasında yapılan sözleşmelerin tek taraflı olması sebebi ile üreticinin cezai yaptırım gücünün bulunmaması,

- Şeker Fabrikası’nın çalışmaması büyük sorun,

- Firmalarımızın kurumsallaşması gerektiği,ortak iş yapma kültürünün gelişmesi gerektiği,meslek odalarına bu konuda büyük görevler düştüğü,

- Meslek odalarının belli bir alana hizmet eden firmaları bir araya getirerek kurumsallaşmaları yönünde eğitimler sağlayarak bireysellikten kurtulmalarına yardım etmesi gerektiği,

- Büyük marketlerin taşradaki küçük esnafı ve üreticiyi öldürdüğü,Büyük Marketler Kanunu’nun çıkartılarak büyük marketlere çeki düzen verilmesi gerektiği,

- Bölgemizin en büyük girdisinin Tarım ve Hayvancılık olduğu,

- Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkemizde Hayvan ve Süt fazlalığının bulunduğu,fakat süt tüketiminin dünya standartlarına göre çok düşük olduğu,

- Fakat hayvan fazlamızın ve süt üretiminde fazlalığın bulunmasına rağmen ürettiğimiz hayvan,hayvan ürünleri,süt ve süt ürünleri kalitesinin düşük olduğu,sektörde üst düzeyde bir verimsizliğin hakim olduğu,

- Hayvan ithalatı için yurtdışına giden firmalarımızın hayvan seçicilerinin kaliteden çok fiyata önem vermeleri ve işin ehli kişilerin hayvan seçiminde bulunmaması gibi  sebeplerle Avrupalı ve diğer hayvan üreticilerinin döküntü olarak tabir ettikleri hayvanları ithal ettikleri,

- İlçemizdeki küçük sanayi ve   oto sanayinde yedek parça konusunda sıkıntı yaşandığı,esnafın çok parçalı çalıştığı,birlik içinde hareket etmediği,bu durumunda maliyetleri arttırdığı,

- İstihdam konusunda sıkıntılar yaşandığı,gençlerin çok verimsiz ve mesleksiz çalıştıkları,

- İstihdam maliyetlerinin çok ağır olduğu,

- İhracaatçı firmalarımız için Gümrük işlemlerini yürütmek için İzmir veya Bursa’ya gitmek zorunda kaldıkları,Bandırma Limanı’nı kullanamadıkları,Bandırma Limanı’nın ithalat limanı olarak tahsis edildiği için ihracat işlerinde yeterince kullanılamadığı,ihracat işlemleri için Mudanya ve İzmir Limanlarının kullanıldığı,

- Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma’nın Edincik mahallesine 2023 yılına kadar 25 milyar Tl’lik liman yatırım yapmayı planladığı,

- Büyükşehir Belediyesi’nin bu yatırımla Bandırma’yı Serbest Bölge,Susurluk’u da Lojistik Bölge’ye dönüştürmeyi planladığı,

 

dile getirilmiş,bu toplantıların daha sık yapılması dileğiyle toplantı kapatılmıştır.