İş Yeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

      İş sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi olduğu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13Mart 2014 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında komisyon çalışmalarının  hızlı,etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İş yeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalanmıştır.

    Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İş yerleri tehlike sınıfına ilişkin itiraz taleplerini “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak bağlı bulundukları üst İşveren Kuruluşları aracılığı ile (TOBB,TİSK,TESK,Kamu-İş) yapacaklardır.Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi iş yeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir.Temsilcinin katılmaması halinde talep dikkate alınmayacaktır.Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

  Bu itibarla İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların;

  http://www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak Birliğimize (TOBB) iletilmesi gerekmektedir.

    Kurulu’un Tehlike Sınıflarına İlişkin İtirazların değerlendirileceği toplantı 11-12 Ocak 2017 tarihinde Bakanlık’ta yapılacağından,üyelerimizin itirazlarını yukarıda belirtilen link vasıtası ile prosedüre uygun   olarak Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurup TOBB’nin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeleri gerekmektedir.