Kursiyer Kriterleri

      AB Projemizdeki kursiyer kriterlerinde değişiklikler olmuş olup,aşağıda belirtilen niteliklerdeki kişiler başvuruda bulunabilirler.

- 25- 64 yaş aralığındaki yetişkinler, 

- Yaygın eğitim ve mesleki eğitim kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler, 

- Kadınlar başta olmak üzere işsiz yetişkinler, 

- Ev hanımları, emekliler vs. gibi aktif çalışma hayatının dışında olan kişiler, 

- Her hangi bir sebepten dolayı örgün eğitim sistemi dışında kalan kişiler, 

- HBÖ alanında çalışan sivil toplum kuruluşu personeli, 

- Özel politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyan, kadınlar, genç erkekler, uzun süre işsiz kalmış kişiler, 

- İstihdam ve eğitime erişimde çok büyük zorluklar çeken ve özel itina gösterilmesi gereken kişiler gibi gruplar.

- En az ilkokul mezunları

Başvurular 29.12.2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.Başvuru formları,odamızdan ve web sitesinden (www.susurlukto.org.tr) alınabilir.