6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Sürelerin Uzatılması

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1537

           27.01.2017 tarihinde yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. Maddesi 6736 sayılı kanuna geçici 2. Madde eklenmiştir.

          Bu kapsamda;

- 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunmuş ancak Kasım ve Aralık ayı taksitlerinden herhangi birini veya ikisini ödemeyerek yapılandırması bozulan üyeler için taksitlerin vade tarihinden, 6770 sayılı kanunun yayımlandığı tarih olan 27.01.2017 tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Mayıs 2017 sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebileceklerdir.

- Yapılandırmaya başvurmuş, Kasım ve Aralık ayı taksitlerini ödemiş üyeler için ise taksitlerinin devamı dörder aylık erteleme dikkate alınarak Mayıs 2017 tarihinden itibaren teselsül ettirilebilecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur