Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayenesi

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1769

ÖLÇÜ VE TARTI ALETİ KULLANAN MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!..

Bilindiği üzere, ölçü ve tartı aleti kullanan mükelleflerimiz kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemleri için belli sürelerde 1 Ocak - 28 Şubat 2017  tarihleri arasında ilgili birimlere periyodik muayene müracaat beyannamesini vermek zorundadırlar.

İlimiz'de ölçü ve tartı aletlerinin her türlü denetimleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 24.07.1994 tarih ve 22000 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne istinaden İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında, gerek yeni düzenlemeler gerekse periyodik muayene müracaat dönemi olması nedeniyle aşağıdaki hususların yeniden açıklanarak, Ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının bilgisine sunulmasında zaruret hasıl olmuştur.

1-Balıkesir İl Müdürlüğümüz tarafından muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri şunlardır;

a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan tartı aletleri,

b) Diğer tartı aletleri,

c) Elektrik sayaçları,

d) Su sayaçları,

e) Gaz sayaçları 

f) Lpg sayaçları,

g) Akaryakıt sayaçları

2-Yetkili muayene servislerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri şunlardır,

a) Otomatik tartı aletleri

b) I ve II. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri

c) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III.ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

d) Taksimetreler,

e) Egzos emisyon ölçme cihazları,

f) Takoğraflar,

3-Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca muayenesi yapılacak ölçü ve tartı aletleri şunlardır.

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg’ın altında olan III.ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1-Masa terazilaeri,

2-Asma teraziler,

3-Tek kollu kantarlar,

4-İbreli teraziler,

Bu bağlamda; Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir.

Tartı aletlerinin ve akaryakıt,lpg sayaçlarının periyodik muayene süresi (2) İki yıl, elektrik, su ,ve doğalgaz sayaçlarının ise (10) on yıldır.

Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damga yılı esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir.Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş günü mesai bitimine kadar yapılabilir.Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrağın muayene yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

     Ölçü ve tartı aleti kullanıcıları tarafından muayene için; ölçü ve tartı aletinin tipi , markası, seri numarası, sınıfı, ve kapasitesitesinin yer aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan ölçü ve tartı aleti başvuru formuyla; yukarıda 1.maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri için İl Müdürlüğümüze, 2.maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri yetkili muayene servislerine, 3. maddede belirtilen ölçü ve tartı aleteri için Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilir.

Yapılan başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir belge alınmasını söz konusu belgenin ölçü ve tartı aletinin muayene ve damgası yapılana kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

İl Müdürlükleri ve Grup Merkezi Ölçü Belediye Ölçü Ayar Memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damgalama ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.

Yukarıda bahsedilen ölçü ve tartı aletlerinin anılan kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık talimatları doğrultusunda Bakanlık Merkez teşkilatı , İl Müdürlükleri ve Grup Merkezi Belediye ölçüler ve Ayar Memurlukları tarafından ani muayene ve denetimler yapılabilir.Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memuru periyodik muayene yetkisinde olan ölçü ve tartı aletlerini,Bakanlık Merkez Teşkilatı ve İl müdürlükleri ise tüm ölçü ve tartı aletlerinin ani muayene ve denetimlerini yapmada yetkilidir.

Yukarıda bahsedilen ölçü ve tartı aletlerini kullanan gerek resmi gerek tüzel kurum ve kuruluşlar ile bireysel kullanıcılar kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerini süresi içerisinde 

(1 ocak - 28 şubat) ilgili kuruma müracaat etmeyerek “damgası geçimiş ölçü aleti kullanmak fiilini işledikleri tespit edilenlere her bir ölçü veya tartı aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesinin “c” fıkrasına göre 2017 yılı için geçerli olan 1.835,00 TL (Binsekizyüzotuzbeşlira) idari para cezası uygulanması mecburiyeti bulunmaktadır.

Bu nedenle, ilgililerin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için yukarıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.Balıkesir İl Müdürlüğümüz bu konuda her türlü idari ve teknik desteği sağlamaktadır.

 BEYANI ZORUNLU TARTI ALETLERİ

           İki yılda bir muayenesi yapılan ve damga yılı 2015 olan ölçü ve tartı aletlerinin,periyodik muayene ve damgalama işlemleri bildirim verme süresi 28 Şubat 2017 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

           3516 Sayılı Kanunu’nun 14.ve 15.maddelerine göre idari para cezası ile karşı karşıya kalınmaması için,odalarımızdan alınacak beyanname formları doldurularak ölçü ve tartı aletlerinizi 28 Şubat 2017 tarihine kadar Balıkesir Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.Bu tarihe kadar İl Müdürlüğü’ne ulaşmayan beyanlar,dikkate alınmayacaktır.

           Susurluk Ticaret Odası ve Susurluk Esnaf Odası olarak,Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04.09.2013 tarih ve 28755 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanan “Tartı Aletleri Muayene Hükümleri” gereğince Üçevler Mah.Akva Sanayi Sitesi 79.Sok.No:1/A Nilüfer/BURSA adresinde kurulu bulunan TS 17020 ONAYLI yetkilendirilmiş kuruluş olan Kal-Met Kalibrasyon Ltd.Şti ile çalışmaktayız.

          Firmanın yetkili kişisi Abdullah KILIÇ olup,iletişim bilgileri ;

          Tel         :  0 224 441 55 85    Fax : 0 224 441 55 35

          E-MAIL :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

29 Aralık 2016 Tarih ve 29993 Sayılı T.C.Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Ve Muayene Aletleri Muayene ve Damga Ücretleri

 

   

I. Sınıf Otomatik olmayan Tartı Aletleri İçin

60.40.TL

II.Sınıf Otomatik olmayan Tartı Aletleri İçin

48.30.-TL

III.ve IV.Sınıf Otomatik olmayan Elektronik Tartı Aletleri

Maximum Kapasitesi 5 Kg’a kadar olan Tartı Aletleri İçin

24.10.-TL

Maximum Kapasitesi 5 Kg ile 50 Kg arasında olan Tartı Aletleri İçin

36.10.-TL

Maximum Kapasitesi 50 Kg ile 350 Kg arasında olan Tartı Aletleri İçin

42.20.-TL

Maximum Kapasitesi 350 Kg ile 1500 Kg arasında olan Tartı Aletleri İçin

48.30.-TL

Maximum Kapasitesi 1500 Kg ile 2900 Kg arasında olan Tartı Aletleri İçin

60.40.-TL

Otomatik Tartı Aletleri

Otomatik Kütle Belirleme Terazileri

181.10.-TL

Otomatik Gravimetrik Dolum Terazileri

241.40.-TL

Kesintili Toplayıcılar

241.40.-TL

Sürekli Toplayıcılar

301.80.TL

Ray Kantarları(Demiryolu Ağırlık Köprüsü) İçin

301.80.-TL

   Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti,muayene sonrasında tahsil edilir.Beyan sırasında herhangi bir ücret ödenmez. 

   Üyelerimizin Muayene Başvuru Formlarını,Susurluk Ticaret Odası ve Susurluk Esnaf Odası’ndan 2 takım alarak,firma bilgilerini ve tartı aletleri bilgilerini yazarak ıslak imzalı bir şekilde odalarımıza 23 Şubat 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar iletmeniz önem arz etmektedir.

    Üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.