Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Formları

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1554

       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,Engelli ve Yaşlı Hizmetleri  Genel Müdürlüğü tarafından 02/12/2016 tarihinde 5378 Sayılı Engelliler Kanununun Geçici 3.Maddesi kapsamında yürütülen erişilebilirlik faaliyetlerine ilişkin 2016/7 GENELGE yayımlanmış ve genelgenin ekinde 

( http://eyh.aile.gov.tr/duyurular/erisilebilirligin-izlenmesi-ve -denetlenmesinde-yeni-donem-basliyor ) umuma açık bina,açık alan ve toplu taşıma araçlarının sahip olması gereken standartları içeren farklı konu başlıklı 11 adet form bulunmaktadır.

        İlimiz genelinde umuma açık hizmet veren bina,açık alan,toplu taşıma araçlarının maliki olan;gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri,büyükşehir belediyeleri,belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kullandıkları,işlettikleri,ruhsatlandırdıkları halkın kullanımına açık bina,açık alan ve toplu taşıma araçlarının erişilebilirlik  standartlarına sahip olup olmadığını ilgili formlardan yararlanarak tespit et(tir)meleri,erişilebilirlikle ilgili varsa eksikliklerinin giderilmesine yönelik ilgili kurumlarla (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,) irtibata geçilerek tadilat/tamirat/dönüşüm çalışması yapılması ve henüz kullanıma sunulmamış erişilebilirlik standartlarına sahip olmayanlara izin/onay/ruhsat verilmemesinin,İl Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından yapılacak denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar öncesinde önem arz etmektedir.

       Bu çerçevede ilgili kanun kapsamında idari para cezasına maruz kalmamak için yukarıda belirtilen çalışmaların yapılması,gereken tedbirlerin alınması ve konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir.Bu husus özellikle;

- Özel Okullar,

- Özel Hastaneler,

- Özel Kreşler,

- Özel Ana Okulları,

- Özel Rehabilitasyon Merkezleri,

- Özel Yurtlar,

- Açık ve Kapalı Otoparklar,

- Alış-Veriş Merkezleri,

- Halkın sürekli sirkülasyon gösterdiği restaurant,turistik restaurant ve turistik tesisler vb. alanları kapsamaktadır.

Kamuoyuna ve firmalarımıza önemle duyurulur.