SUSURLUK TİCARET ODASI ÜYELERİNİN FAALİYET KODLARI

Kategori: Oda Duyuruları Gösterim: 1594

          Odalarımızın 5174 Sayılı Teşkilat Kanununa bağlı olarak çıkarılan,Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkındaki Yönetmeliğin 9.maddesi gereğince;

        “ Odalarımıza kayıtlı üyelerimiz,fiilen yaptıkları iştigal konularında meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren 1 ay içerisinde kayıtlı oldukları odamıza bildirmek zorundadırlar.”

         Odamız,üyemizin iştigal konusunun değiştiğini yazılı beyan etmesi durumunda,gerekli değişiklikleri yönetim kurulu kararı ile yapabilir.Üyenin beyanı olmayıp,üyenin iş konusu değişikliği re’sen tespit edilirse,re’sen kod ve meslek grubu değişikliğine gidebilir.

          Üyenin meslek kodu ve buna bağlı olarak meslek grubunda değişiklik gerekiyor ve bu durum yetkili organ tarafından yerine getirildiğinde,üyeye yazılı olarak bildirilir.

         Üyenin,birden fazla iştigal konusu varsa,esas iştigal konusu bir önceki yılın en fazla brütsatış/gayrisafi hasılatı elde ettiği faaliyetine göre belirlenir.

         Bütün bu bilgilerin ışığında;

         Üyelerimizin mali müşavirleri tarafından 413 Sıra Numaralı Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığına vermiş oldukları “Mükellef Bildirimi Bilgi Formu”’nda bir önceki yıl cirosuna göre vermiş oldukları faaliyet kodlarını odamızdan kontrol ettirerek,odamız kayıtlarındaki kayıtlarını güncel duruma getirmeleri gerekmektedir.

         Üyelerimizin faaliyet kodu güncellemelerini 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.